Tand of kies laten trekken (extracties)

Wanneer de kies of tand erg aangetast is en niet meer te redden valt, kiest een tandarts om deze te verwijderen.

Extracties

Wanneer de kies of tand erg aangetast is en niet meer te redden valt, kiest een tandarts om deze te verwijderen. Dit gebeurt bij ons in de praktijk door onze ervaren tandartsen. Een tand of kies wordt alleen maar verwijderd als er geen alternatieven meer zijn om dit element te behouden. Wij zijn altijd zeer voorzichtig met het maken van deze keuze en zullen dit dan ook altijd in samenspraak met u doen.

De keuze om een tand of kies te laten verwijderen kan gemaakt worden in geval van een ernstige tandvleesaandoening, waardoor een tand niet meer vast staat in het kaakbot, een tand die te veel is aangetast door tandbederf of een onherstelbare afgebroken tand als gevolg van een ongeluk. Daarnaast zal deze keuze gemaakt moeten worden als het bot om de tand te veel is aangetast.

Wanneer moet een verstandskies getrokken worden?
Verstandskiezen zijn de kiezen die het verst in de kaak te vinden zijn. Dit zijn de derde grote kiezen achter in uw mond. Ze komen zowel in de boven-als onderkaak door. Het komt regelmatig voor dat deze kiezen zelfs niet doorkomen. Deze verstandskiezen zijn soms niet zichtbaar, maar deze elementen kunnen wél overlast veroorzaken, vooral als er ruimtegebrek ontstaat voor het doorbreken. Het wilt niet zeggen dat iedere doorgekomen verstandskies gelijk verwijderd dient te worden. 

De noodzaak voor het verwijderen van de verstandskies kunnen wij bepalen op basis van röntgenfoto’s. Wij maken altijd röntgenfoto’s voorafgaand het verwijderen van een kies of tand. Dit is noodzakelijk, want de tandarts kan aan de hand van de röntgenfoto exact de stand van de element bepalen en zien hoe de wortels van het element loopt. Uw tandarts kan hierdoor uiterst secuur de behandeling uitvoeren.