Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk plannen we allereerst een intake afspraak in. We willen ervoor zorgen dat uw bezoek zo prettig mogelijk verloopt.

Intake

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk plannen we allereerst een intake afspraak in. We willen ervoor zorgen dat uw bezoek zo prettig mogelijk verloopt. Als u bang bent voor de tandarts, kunt u dit uiteraard vooraf aan ons kenbaar maken. Tijdens de intake voert de tandarts een uitgebreid mondonderzoek uit. Wij plannen voor de intake 40 minuten in. De intake is uitgebreid, omdat wij het belangrijk vinden om de tijd voor u te nemen, om uw de optimale zorg te aanbieden die u nodig heeft en u ook uw wensen en verwachtingen met uw tandarts kunt bespreken.   

Tijdens de intake afspraak worden er geen behandelingen uitgevoerd, mits u acute klachten heeft. Voorafgaand de intake wordt u gevraagd om een gezondheidslijst in te vullen. De gezondheidsvragenlijst ontvangt u bij de balie. De tandarts zal vervolgens dit samen met u in de behandelkamer doornemen.

Vervolgens voert de tandarts een algemene controle uit, inventariseert de gezondheid van uw gebit en tandvlees, en maakt  röntgenfoto’s en indien nodig een kaakoverzichtsfoto. Dit helpt bij het nauwkeurig vaststellen en volgen van de status van uw gebit en om een juiste diagnose te kunnen stellen. Samen met u maakt de tandarts een persoonlijke behandelplan, die uiteraard aansluit op uw persoonlijke situatie en uw wensen.

Kosten Eerste bezoek tandarts

Wij hanteren de door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn in opdracht van de overheid vastgesteld. 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in opdracht van de overheid voor iedere tandartsbehandeling een prijs vastgesteld. Daarom zijn al onze prijzen gehanteerd conform de opgestelde tarievenlijst van de NZa. Onze tarieven bekijkt u hier.

De prestaties die in rekening gebracht kunnen worden tijdens uw intake consult zijn: 

  • C001 Intake consult
  • X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto (indien nodig) 
 

Na uw intake afspraak ontvangt u van de tandarts een begroting voor de eventuele nodige behandelingen. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke tandartskosten u wel en niet vergoed krijgt.

Legitimatie

Conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-Z) bent u sinds 1 juni 2009 verplicht uw geldige legitimatiebewijs aan te tonen aan de dienstdoende tandarts. Wij verzoeken u daarom om bij uw eerste bezoek aan onze praktijk een geldige legitimatiebewijs met u zelf mee te nemen.