Facturatie

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk plannen we allereerst een intake afspraak in. We willen ervoor zorgen dat uw bezoek zo prettig mogelijk verloopt.

Facturering

Informedics verzorgt de facturering van de door ons verleende zorg. U betaalt de nota aan Infomedics B.V.  Infomedics voldoet hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. Op de factuur die u ontvangt van Infomedics staan de behandelcodes en behandelingen omschreven. De tarieven zijn de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft kan het zijn dat Infomedics B.V. samen met uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over splitsen van het bedrag. U betaald dat alleen voor het deel wat uw zorgverzekering niet vergoed heeft.

Heeft u vragen over de nota? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Infomedics B.V. 036-2031900 (lokaal tarief).

Betalingsvoorwaarde van Informedics

Originele rekening 

U heeft een behandeling gehad of een bezoek gebracht aan de praktijk. Informedics stuurt altijd eerst een originele rekening per e-mail of per post. U heeft 30 dagen om deze rekening te betalen.

1e herinnering

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een rekening vergeet te betalen. Daarom stuurt Informedics na 30 dagen een 1e herinnering. Zij vragen dan u dan om het bedrag binnen 15 dagen te betalen. 

Laatste herinnering met incassokosten Als het bedrag van de 1e herinnering niet binnen 15 dagen op de rekening staat, stuurt Informedics een laatste herinnering met daarbij incassokosten.

Overdracht aan het CMIB 

Betaalt u de laatste herinnering niet op tijd? Dan sturen zij de rekening in de meeste gevallen naar het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB). Het CMIB stuurt u dan een aanmaning.

VERZEKERING

Geen aanvullende tandartsverzekering?
Als u geen (aanvullende tandarts) verzekering heeft of uw vergoeding voor het desbetreffende jaar is verbruikt, dan zal uw zorgverzekeraar uw nota niet vergoeden. U krijgt dan van ons direct na uw behandeling de nota die dient dan ook direct te moeten worden voldaan bij de balie. Dit kan contact of per pin, bij voorkeur per pin. 

Passanten  
Passanten (spoedgevallen) dienen direct na de behandeling af te rekenen. U ontvangt de nota direct na afloop van uw behandeling bij de balie. U kunt zelf deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar.